Vi ønsker at barna har tro på seg selv, sin egen verdi og utvikler evnen til gode relasjoner og varig vennskap.